Dobro naszych pacjentów stawiamy zawsze na pierwszym miejscu

Klinika Weterynaryjna Bemowo

Ambulatorium

weterynarz Bemowo

Profilaktyka

weterynarz całodobowo Warszawa

Wizyty internistyczne

 • badanie przeglądowe przed zabiegami chirurgicznymi →
 • konsultacja wyników badań
 • opieka i terapia pacjentów pediatrycznych i geriatrycznych
 • pełna diagnostyka i leczenie chorób zakaźnych i niezakaźnych
 • prowadzenie ciąży i położnictwo
 • prowadzenie pacjentów przewlekle chorych

Chirurgia

ortopedia dla zwierząt

Konsultacje specjalistyczne

weterynarz całodobowo

Badania specjalistyczne

ortopedia dla zwierząt

Zabiegi ratujące życie (wykonywane w trybie natychmiastowym)

 • laparotomia interwencyjna
 • pericardiocenteza
 • pomoc porodowa i cesarskie cięcie
 • repozycja gałki ocznej
 • rozszerzenie i skręt żołądka
 • szycie ran
 • usuwanie ciał obcych z układu pokarmowego i układu oddechowego
weterynarz Warszawa

Zabiegi planowane

Ortopedia

weterynarz Bemowo

Wykonujemy osteosyntezę kości po złamaniach oraz zabiegi chirurgicznego leczenia zwichnięć stawów i zerwania więzadeł. Przeprowadzamy ponadto chirurgiczną korekcję wad wrodzonych i nabytych układu kostnego oraz operacje kręgosłupa.

weterynarz całodobowo Warszawa

U psów ras dużych po zwichnięciach oraz objętych zaawansowaną dysplazją, wykonujemy protezowanie stawów biodrowych, a od niedawna, zerwanie więzadła krzyżowego przedniego operujemy również techniką TTA (tibial tuberosity advancement).

Badania laboratoryjne

weterynarz Bemowo

Profilaktyka

Standardowym postępowaniem diagnostycznym w celu rozpoznania choroby, oceny jej przebiegu i efektów zastosowanej terapii jest pobieranie materiału do badań laboratoryjnych, z uwzględnieniem morfologii i biochemii krwi, 
badań moczu, oraz tkanek w przypadku badań HP i CP. Dzisiejszy poziom technologiczny umożliwia wykonanie szerokiej gamy badań dodatkowych od diagnostyki niewydolności narządów  poprzez alergologię, diagnostykę chorób zakaźnych, także z wykorzystaniem metody PCR, aż do badań w kierunku chorób dziedzinych, wykorzystując analizę DNA.

Wizyty specjalistyczne - wymagające umówienia terminu wizyty

weterynarz całodobowo Warszawa

Szpital

weterynarz całodobowo Bemowo

Opieka w okresie okołooperacyjnym

 • odżywianie pozajelitowe po zabiegach gastroenterologicznych
 • przygotowanie do zabiegu operacyjnego
 • złożone pooperacyjne leczenie bólu
ortopedia dla zwierząt

Sterylizacja i leczenie zwierząt wolnożyjących i bezdomnych

 • W ramach zawiązanych umów z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa i wybranymi Fundacjami.
weterynarz Warszawa

Inne wskazania do hospitalizacji

 • leczenie cukrzycy i wyznaczanie krzywej cukrowej
 • leczenie niewydolności nerek i innych schorzeń układu moczowego
 • szczegółowa diagnostyka
 • transfuzje i leczenie zaburzeń hematologicznych

Klinika Weterynaryjna BEMOWO
Powstańców Śląskich 101 00
01-495 Warszawa

NIP: 5221037814

Klinika jest czynna całą dobę