Poniżej przezentujemy wzór dokumentu o podpisanie którego zwrócimy się do noworejestrowanych właścicieli oraz właścicieli zmieniających swoje dane .

Poniżej przezentujemy wzór dokumentu o podpisanie którego zwrócimy się do noworejestrowanych właścicieli oraz właścicieli zmieniających swoje dane .