Szanowni Państwo

Przypominamy, że dyżur nocny kliniki w godzinach 00:00 - 07:00 jest dyżurem przypadków nagłych - ER - Emergency - ratujących życie.

W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci wymagający działań natychmiastowych - w tym szczególnie zabiegów operacyjnych.

Lista przypadków wymagających bezwzględnych i niezwłocznych działań jest dostępna na miejscu w Klinice.

Pozostali pacjenci są przyjmowani według możliwości dyżuru z należytą starannością i uwagą. Stawka usługi wzrasta o 100%

Poza godzinami pracy recepcji ( 22.00 - 8.00 ) nie jest prowadzona rejestracja wizyt u lekarzy specjalistów; 

sprzedaż karm i diet oraz leków stosowanych i ordynowanych w chorobach przwlekłych.